Regulamin serwisu Salon404.pl

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego Salon404.pl, którego operatorem i administratorem jest W3media.pl s.c., zwana dalej Operatorem.

W3media.pl s.c. świadczy usługi drogą elektroniczną, a jej działalność w tym zakresie jest regulowana w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)


Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu definicje oznaczają:

 • Serwis – internetowy serwis dostępny w domenie salon404.pl.
 • Użytkownik – użytkownik, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie.
 • Konto – konto otrzymane po prawidłowej rejestracji w serwisie umożliwiające prowadzenie Bloga oraz / lub publikowanie Komentarzy.
 • Blog - miejsce w internecie dostępne pod adresem nazwa_użytkownika.salon404.pl, gdzie publikowane są Posty autora, Komentarze użytkowników oraz inne Treści opublikowane przez Użytkownika.
 • Post - notka, część Bloga będąca pojedynczym wpisem Użytkownika.
 • Komentarz – pisemne wyrażenie opinii na temat Postów znajdujących się w Serwisie.
 • Treści – dowolne treści (w tym Posty i Komentarze) opublikowana przez Użytkownika w Serwisie.

 1. Serwis oferuje Użytkownikom sieci Internet zakładanie i prowadzenie Blogów Użytkowników, a także umieszczania Komentarzy, na warunkach określonych w tym Regulaminie.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają niniejszym zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Serwisu przez administratora, którym jest Operator, w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.
 5. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wysyłając informację za pomocą formularza kontaktowego.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
  • adres IP
  • wywołany adres internetowy (url)
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
  • innych informacji transmitowanych protokołem http
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 8. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój adres e-mail, który jest równocześnie jego loginem do Serwisu. Adres ten Operator będzie wykorzystywał do przesyłania informacji technicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania informacji o nowościach w Serwisie.
 9. Warunkiem korzystania z Serwisu jest potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika za pomocą odnośnika aktywacyjnego otrzymanego w e-mailu po dokonaniu rejestracji.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 11. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
 12. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie Treści umieszczone w Serwisie.
 13. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 14. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać Treści, do których ma tytuł prawny, w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania tych Treści w sieci Internet, a Treści te są wolne od wad prawnych, a ich publikacja i rozpowszechnienie nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik ma świadomość, że publikowanie i rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. może go narazić na odpowiedzialność statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 15. Każdy z Użytkowników korzystający z Serwisu może wydawać opinie na temat publikowanych Postów w formie Komentarzy w sposób określony w Serwisie. Komentarze Użytkowników są widoczne w Serwisie dla innych Użytkowników.
 16. Komentarze stanowią wyłącznie wyraz poglądów Użytkownika. W szczególności Komentarze nie są opiniami Operatora jaki i jakichkolwiek osób lub podmiotów organizujących, sponsorujących, wspierających Serwis bądź biorących udział w Serwisie.
 17. Treści nie mogą naruszać praw oraz dóbr osobistych innych osób.
 18. Zabronione jest umieszczanie Treści w Serwisie o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 19. Operator nie odpowiada za merytoryczną zawartość Treści udostępnionych poprzez Użytkownika w serwisie.
 20. Użytkownik publikując swoje Treści w serwisie, wyraża zgodę na ich zamieszczenie, zachowując do nich prawa majątkowe.
 21. Użytkownik może samodzielnie usuwać umieszczone przez siebie Posty oraz Komentarze. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone / przypadkowe skorzystanie z tej funkcji i nie oferuje możliwości przywrócenia usuniętych treści.
 22. Operator ma prawo wybierać najciekawsze, wedle jego subiektywnej oceny, fragmenty Blogów i umieszczać je na stronie głównej Serwisu.
 23. Użytkownik udziela Salon404.pl bezpłatnej licencji na publikowanie fragmentów Bloga w innych mediach, promujących Salon404.pl.
 24. Operator może zamieszczać na stronach Serwisu w otoczeniu treści użytkownika reklam w dowolnej postaci i jakimkolwiek czasie emisji.
 25. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci Postów, w Komentarzach lub innych elementach Serwisu. Złamanie powyższego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego treści.
 26. Operator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia Postów lub Komentarzy bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.
 27. Decyzja Operatora o usunięciu Postów oraz Komentarzy jest nieodwołalna. Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie od decyzji Operatora.
 28. Operator może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto włącznie z umieszczonymi w nim Postami oraz Komentarzami bez ostrzeżenia, jeżeli:
  • nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami
  • Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
  • Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety
  • Użytkownik stosuje techniki i urządzenia zakłócające pracę infrastruktury informatycznej Serwisu
  • pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego i potwierdzonego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji
  • Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne (brak zalogowania do serwisu) przez okres 6 miesięcy
 29. Operator ma prawo zażądać od Użytkownika bezzwłocznie zmiany nicka, loginu lub domeny. W tym celu przesyła do użytkownika żądanie poprzez wewnętrzną pocztę Salon404.pl. W przypadku braku reakcji Użytkownika, Operator ma prawo bezzwłocznie zmienić nick, login lub domenę Użytkownika.
 30. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do Operatora.
 31. Zabrania się wykorzystywania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, łamania zasad Netykiety, działania na szkodę innych użytkowników i Serwisu. Posty i Komentarze niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną usunięte z serwisu, a konto ich autora może zostać zablokowane przez administratora serwisu.
 32. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane podczas logowania do serwisu.
 33. Dokonując rejestracji poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.
 

więcej »posty

posty z dnia: »
PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

komentarze

więcej »użytkownicyzamknij

logowaniezamknij