Postanowiłem napisać dłuższą serię rozważań o wartości stosowania standardów, w szczególności tych opartych o rekomendacje W3C. Myślę, że do takiego cyklu potrzebny jest porządny wstęp, o tym czym jest W3C oraz o dokumentach przez nią tworzonych. Czym jest W3C W3C jest ogranizacją zrzeszającą ponad 400 organizacji z całego świata mającą na celu tworzenie i promocję wdrażania standardów dotyczących ogólnie pojętego World Wide Web, czyli stron internetowych. Organizacja ta jest autorem... »