RewriteEngine - dyrektywa włączająca / wyłączająca silnik przepisywania adresów. RewriteEngine On|Off RewriteBase - dyrektywa określa ścieżkę bazową (adresu URL) RewriteBase scieżka RewriteRule to podstawowa dyrektywa mod_rewrite i definiuje dokładnie jeden wzorzec przepisywania. RewriteRule wzorzec adres_docelowy [flagi] wzorzec - czyli oparty o wyrażenia regularne zgodne z perlem (PCRE - Perl Compatible Regular Expression) wzorzec dopasowania URI-Path. Obrazowo mówiąc wzorcem... »